CampComs forebyggende og helsefremmende arbeid/prosjekter kan tilby kompetanse og tjenester på følgende områder:

  • Psykisk helse – ensomhet, isolasjon og passivitet
  • Seksuell og reproduktiv helse
  • Rusmiddelmisbruk og ungdomskriminalitet
  • Funksjonsnedsettelse
  • Kreft