Kontakt Oss

Besøksadresse:
Brugata 1, (3. etasje)
0186 Oslo

Postadresse:
Postboks 612, Sentrum 0106 Oslo

E-post:
info@campcom.org

Kontaktperson:
Moses Deyegbe Kuvoame (PhD)

Mobilnr:
+(47) 917 53 783

Vår Misjon

CampCom er en frivillig organisasjon som består av afrikanere med høy medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse. CampComs misjon er å være et faglig forum for kompetanseutveksling om psykisk helse og etniske minoriteter. Organisasjonen vil være en ressurs og en brobygger i mellomrommet mellom afrikanere med behov for ulike sosiale og helsetjenester og det norske hjelpeapparatet.

Kontakt Oss

Besøksadresse:
Brugata 1, 3. etasje
0186 Oslo

Postadresse:
Postboks 612, Sentrum
0106 Oslo

...

E-post:
info@campcom.org

Kontaktperson:
Moses Deyegbe Kuvoame (PhD)

Mobilnr:
+(47) 917 53 783

Gallery