Moses Deyegbe Kuvoame

Moses Deyegbe Kuvoame er sosiolog/kriminolog, ungdomsarbeider, grunnlegger og daglig leder for CampCom. Han har doktorgrad fra institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Han har spisskompetanse i prosjektutvikling og ledelse, og i rus og kriminalitetsforebyggende arbeid blant marginalisert gateorientert ungdom, særlig med etnisk minoritetsbakgrunn. Han ble tildelt Benjamin Hermansens Hederspris i 2006. Han er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, og medlem i regjeringens Rusreformutvalg.

Neneh Boyang

Neneh Boyang er statsviter og likestillings aktivist. Hun er grunnlegger og leder for Inter African Committee, Norway (IAC). Hun var prosjektmedarbeider ved Det norske kunnskapssenter for vold og postraumatisk stress (NKVTS) i et prosjekt om kjønnslemlestelse. Hun deltar som aktivist i FNs samling for panafrikanske kvinner og er et aktiv medlem av BAN FGM Campaign. Hun er medgrunnlegger av Gambisk Hus i Oslo og Every Woman Platform. Neneh har også et fast radio-program som heter «Women's Hour» på The Every Woman Radio hver onsdag, og har egen TV show som heter NENEH på Mamos TV. Hun jobber til daglig som rådgiver ved NAV.

Rosemary Stella Donkor

Rosemary Stella Donkor er psykologspesialist i nevropsykologi. Hun har erfaring fra PP-tjenesten, ungdomspsykiatrien, og nevroteamet ved Sykehuset Østfold. Hun jobber nå ved Habiliteringstjenesten ved Sykehuset Østfold med utredning, diagnostisering, og behandling av personer med ulike nedsatte funksjoner. Hun gir råd, informasjon og veiledning til pårørende og andre instanser i kommunene. Hun er nestleder i CampCom.

Agatha Joyce Oginere

Agatha Joyce Oginere har bachelor i bedriftsøkonomi, videreutdanning i psykisk helsearbeid, og diplom i sosialt entreprenørskap.  Hun er prosjektkoordinator i Inter African Committee in Norway (IAC), og styremedlem i ERAS nettverk som jobber for å fremme aksept og forståelse mellom ulike kulturer.  Hun har bred erfaring fra ulike prosjekter med innvandrerkvinner i forhold til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, barnevern, og psykisk helse. Hun jobber for tiden ved et sykehjem i Oslo kommune og ved Gaustad Sykehus. Hun er varamedlem i styret.

Raphael Dziwornu Adobor

Raphael Dziwornu Adobor er utdannet ortopedisk kirurg, og jobber til daglig ved Oslo universitetssykehus- Rikshospitalet som ryggkirurg. Han fikk sin medisinske utdannelse ved universitetet i Bergen, og doktorgrad ved universitetet i Oslo. Han reiser ofte til Ghana for å behandle barn fra flere afrikanske land med alvorlige ryggproblemer. Han er styreleder i CampCom.