Spørsmål knyttet til seksualitet, uønskede svangerskap og tidlig abort blant etniske minoritetsjenter er tabulagt mange steder. Men mye tyder på stadig flere tilfeller av uønskede svangerskap og tidlig abort i denne ungdomsgruppen. CampComs erfaring fra tidligere prosjekter i Oslo tyder på at etniske minoritetsjenter sjelden snakker om spørsmål knyttet til seksualitet og prevensjon med sine foreldre eller andre voksne. I flere år har CampCom rettet en innsats mot utsatte norske etniske minoritetsjenter mellom 15-18 år.  

Hovedmålsettingen for prosjektet er å øke målgruppens kunnskap om egen kropp og seksualitet for å bidra til å forebygge uønskede svangerskap/abort og seksuelt overførbare infeksjoner og sykdommer. Gjennom en kultursensitiv prosess av faktaformidling, bevisstgjøring, samhandling og refleksjon ønsker CampCom å styrke jentenes identitet, selvbilde og selvtillit som svarte jenter, og øke deres handlingsberedskap i ulike seksuelle situasjoner.

Hovedfokuset i prosjektet er «empowerment» og ha kontroll over egen kropp, livssituasjon og seksuelle orientering. CampCom samarbeider med både offentlige og frivillige helsepersonell i prosjektet. 

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet (2018-2020). Tidligere faser i prosjektet ble finansiert av ExtraStiftelsen helse og rehabilitering, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Helseavdelingen) og Helseetaten i Oslo kommune.

<<Prosjekter