CampCom er en frivillig organisasjon som består av afrikanere med høy medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse. 

CampComs misjon er å være et faglig forum for kompetanseutveksling om psykisk helse og etniske minoriteter. Organisasjonen vil være en ressurs og en brobygger i mellomrommet mellom afrikanere med behov for ulike sosiale og helsetjenester og det norske hjelpeapparatet.